Týmový koučink

Příprava týmu na nové situace – nový šéf, člen či projekt

Celkové zlepšení komunikace – vyřešení konfliktů
Rozvoj potenciálu celého týmu
Zvýšení efektivity a tvořivosti celého týmu
Stmelení týmu a jeho harmonizace
Zvýšení výkonnosti týmu
Různá témata viz workhopy

Cena se odvíjí od rozsahu spolupráce

Profesní koučink

Rozvoj dovedností vedoucí k maximalizaci výkonu

Rozvoj potenciálu vedoucích týmů

Odbourávání omezujících vzorců chování

Nalezení životní rovnováhy

Zlepšení time managementu

Stress management, a další

2000 Kč / 60 min (vstupní konzultace 30 min zdarma)

Životní koučink

Vypořádání se se změnou práce, partnera

Odbourání návyků (kouření, zlozvyky atd.)

Vyřešení konfliktů ve vztazích

Zvýšení vnitřní spokojenosti

Zvýšení sebevědomí

Ujasnění si, kam jít dál (práce, život)

1500 Kč/ 60 minut (30 min zdarma vstupní konzultace)

4800 Kč/ 4 x 60 minut

 

Kurzy a workshopy

Kurzy zaměřené na vzdělávání v oblasti osobního rozvoje:

Manažer jako kouč

Jak získat životní rovnováhu

Jak na prezentační dovednosti

Zaujmi a prodej (se)!

Návrat ke zdravému sebevědomí

Detox myšlenek

probíhající veřejné kurzy zde