Time management – důležitost vs. naléhavost

Posted on Posted in Aktuality

Neplýtvejte svým drahocenným časem na něco, co vám nic nepřináší, místo toho zaměřte svoji pozornost na to důležité!

Důležitost poukazuje na to, jak daný úkol přispívá k naplnění stanovených cílů (osobních či firemních). Odpovídá na otázku, jaké budou pozitivní přínosy toho, že úkol uděláme. Naléhavost pouze upozorňuje, jak daná věc spěchá a do kdy si někdo myslí, že musí být hotová.

Jak na efektivní využití času?

Eisenhowerův princip je technika určování priorit úkolů v rámci sebe-organizování rozhodovací práce manažera (typicky vrcholového). Jedná se o jednu z metod řízení času, která je využitelná i v běžném životě.

Podstatou této metody je rozdělení do čtyř kvadrantů:

I.               kvadrant – vše, co je důležité a naléhavé – všechny činnosti v tomto kvadrantu je potřeba vykonat co nejrychleji, jsou zde aktuální krizové situace a neodkladné problémy  – např. hrozící nebezpečí, vypršení termínů, ztráta dodavatele atd.

II.             kvadrant – vše, co je důležité a nenaléhavé – v podstatě se jedná o prevenci krizových situací předtím než vzniknou a rozvoj (pokud se na ně manažer nezaměřuje, snadno se přesunou do prvního kvadrantu) – např. plánování, denní úkoly, kontrola úkolů (lze delegovat!)

III.           kvadrant – vše, co je nedůležité, ale naléhavé – naléhavé a nepředpokládané vyrušování – např. nedůležitý email, telefonní hovor atd. (lze delegovat!)

IV.           kvadrant – vše, co je nedůležité a nenaléhavé! – aktivity, které jsou v nepřiměřeném podání pouhým plýtváním času! Např. neúčelné trávení času na sociálních sítích, přílišná komunikace s kolegy atd.

Pro názornost níže obrázek pro obecné využití v životě:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to uchopit?

  1. Zamyslete se nad tím, jak trávíte svůj čas vy.
  2. Nakreslete/vytvořte si svojí tabulku a přiřaďte své aktivity do jednotlivých kvadrantů.
  3. Prohlídněte si vaše kvadranty a zamyslete se nad následujícími otázkami:
  • Trávím někde příliš mnoho času? Je skutečně vše tak naléhavé/důležité?
  • Mohu ubrat, případně vyškrtnout nějaké aktivity ze 4. kvadrantu?
  • Mám kontrolu nad svým časem? Mohu něco delegovat?
  • Mám nějaké návyky, které bych mohl změnit?

 

Doufám, že to pro vás bylo přínosné.

Přeji vám krásné pracovní léto se skvělými výsledky! :)))

Petra

Komentujte

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz